Svitavský park

Městská park SvitavyPark Jana Palacha se svým rozsahem řadí mezi největší a nejvyužívanější plochy veřejné zeleně ve městě. Citlivá kompozice parku společně se zahradními prvky tvoří významné architektonické dílo

Park se nachází na ploše téměř dvou hektarů. Nalezneme zde řadu vzácných dřevin, okrasných rostlin a jezírko. Celý park je protkán upravenými cestami, které lemují řady laviček.

Pomník Oskara Schindlera

Nachází se zde i malá dětská hřiště.

V parku se nachází památník Oskara Schindlera, zachránce na 1200 lidských životů před smrtí během druhé světové války, jehož postava patří neodmyslitelně ke Svitavám.